Thông tin thanh toán

Quý khách hàng có thể chọn 1 trong các phương thức thanh toán sau để hoàn thành giao đơn hàng

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản tới số tài khoản: